Download MP3 for Ganpati Atharvashirsha Lata Mangeshkar | श्री गणपत्यथर्वशीर्ष | Ganesh Stuti | Devotional Song


Listen this mp3


Share this mp3


Description

Beautiful Song Lord Ganpati Atharvashirsha Lata Mangeshkar | श्री गणपत्यथर्वशीर्ष | Ganesh Stuti | Devotional Song.

Subscribe and Stay updated for more Ganesh Mantras & Bhajans http://goo.gl/j8k2n

Glad you found our videos on YouTube. If you are new to our channel, a big virtual hug to you!
WELCOME to the "Spiritual Mantra" family.

Hit 'LIKE' & 'SUBSCRIBE' and show us your support! :)
Post your comments below and share our videos with your friends. Spread the love! :)

******************************************************

Lyrics:
Om Namste Ganpataye
Tvameva Pratyaksham Tatvamasi
Tvamev Kevalam Kartasi
Tvamev Kevalam Dhartasi
Tvamev Kevlam Hartasi
Tvamev Sarvam Khalvidam Bramhasi
Tvam Sakshadatmasi Nityam || 1 ||

Rritam Vachmi
Satyam Vachmi || 2 ||

Ava tvam Mam
Ava Vaktaram
Ava Shrotaram
Ava Dataram
Ava Dhataram
Avanuchanamv Shishyam
Ava Paschatat
Ava Purastat
Avo Uttaratat
Ava Dakshinatat
Ava chordhvatat
Ava Dharatat
Sarvatomam Pahi Pahi Samantat || 3 ||

Tvam Vangmayastvam Chinmaya
Tvam Anandmayastvam Bramhamaya
Tvam Sachitananda Dvitiyosi
Tvam Pratyaksham Bramhasi
Tvam Jnanmayo Vijnanamayo Asi || 4 ||

Sarvam Jagadidam Tatvo Jayate
Sarvam Jagadidam Tvat Sti Shastati
Sarvam Jagadidam Tvay Layamesyati
Sarvam Jagadidam Tvayi Pratyeti
Tvam Bhumi Rapo Nalo Nilo Nabha
Tvam Chatvarim Vak Padaini || 5 ||

Tvam Guna Traya Atitaha
Tvam Deha Treya Atitaha
Tvam Kala Treya Atitaha
Tvam Avastreya Atitaha
Tvam Muladhar Stiti Yosi Nityam
Tvam Shakti Treya Atmakaha
Tvam Yogino Dhayayanti Nityam
Tvam Bramhastvan, Vishnustvam, Rudrastvam, Indrastvam Agnistvam, Vayustvam, Suryastvam, Chndramastvam, Bramha Bhur Bhuva Svorom || 6 ||

Ganadim Purvamuccharaya Varnadim Tada Nantaram
Anusvara Paratarah
Ardhendu Lasitam
Taren Hridam
Etatva Manu Svarupam
Gakarah Purva Rupam
Akaro Madhyam Rupam
Anu Svaraschantya Rupam
Bindu Ruta Rupam
Nadah Sandhanam
Sagm Hitaa Sandihi
Sesha Ganeshvidhya
Ganal Rishi; Nichrud Gayatri chandah
Ganpatir devata
Om 'GUNG' Ganpataye Namah || 7 ||

Namo Vrat Pataye, Namo Ganapataye
Namo Pramatha patye, Namste Stu Lambodaraya Ekdantaya, Vighna Nashine Shiv Sutaya, Sri Varad Murtiye Namo Namah || 10

Song Credits:
Title: Ganesh Atharvashirsha
Singer: Lata Mangeshkar
Music Director: Datta Davjekar
Lyrics: Traditional
Language: Sanskrit

#ganeshchaturthi #ganesha #ganesh #ganeshsongs #ganeshbhajan #ganeshji #ganeshchaturthi2018 #ganeshchaturthisongs #ganeshaarti #ganpatisongs


******************************************************

Do comment and share the video with your loved ones.

Like us on Facebook
https://goo.gl/doxT7X

Follow us on twitter
https://goo.gl/CNRX7r

Follow us on Instagram
https://goo.gl/Iwe0uu

Find us on in.Pinterest
https://goo.gl/JZMdHW

Click Below for More Peaceful & Religious Music Videos
http://goo.gl/j8k2n