Download MP3 for Tong Tong Tong Pakitong-Kitong | Awiting Pambata Tagalog


Listen this mp3


Share this mp3


Description

Tong tong tong tong pakitong-kitong
Alimango sa dagat
Malaki at masarap
Mahirap mahuli sapagkat nangangagat

Tong tong tong tong pakitong-kitong
Alimango sa dagat
Malaki at masarap
Mahirap mahuli sapagkat nangangagat

Tong tong tong tong pakitong-kitong
Alimango sa dagat
Malaki at masarap
Mahirap mahuli sapagkat nangangagat

Tong tong tong tong pakitong-kitong
Alimango sa dagat
Malaki at masarap
Mahirap mahuli sapagkat nangangagat