Download MP3 for Yuki no Shingun - Japanese Marching Song


Listen this mp3


Share this mp3


Description

Lyrics:
Yuki no singun kori wo funde
Dore ga kawa yara michi sae shirezu
Uma wa taoreru sutete mo okezu
Koko wa izukuzo mina teki mo kuni
Mama yo daitan ippuku yareba
Tanomisukuna ya tabako ga nihon

Yaka nu himo no ni han ni e meshini
Namaji inochi no aru sono uchi wa
Korae kire nai samusa no takibi
Kemure hazu da yo namaki ga iburu
Shibui kao shite koumyou banashi
Sui toyuu no wa umeboshi hitotsu

Kinomikinomama kiraku na fushido
Hainou-makura ni gaitou kaburya
Se na no nuku mi de yuki doke kakaru
Yagu no ki bigara seiippori nurete
Musubi kane taru roei no yume o
Tsuki wa tsumetaku kao no zokikomu

Inochi sasagete dete ki ta mi yue
Shinu ru kakugo de tokkan suredo
Uun tsutana ku uchijini se niba
Giri ni karame ta juppei mawata
Soro ri sororito ku bi shime kakaru
Douse ikitewa kaera nu tsumori